IEC 60898-1 Thử nghiệm kiểm tra thiết bị điện Thử nghiệm kiểm tra đặc tính cắt đứt / IEC 60898-1 Electrical Appliance Tester Circuit Breaker Tripping Characteristic Test HC-YST01

Thiết bị này có phần mềm giám sát và điều khiển đặc biệt, có thể được điều khiển hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng máy tính pc.

Mã: 1209-16890 Danh mục: