IEC60335-2-4 Thiết bị kiểm tra bằng tay 30MM chống tràn để kiểm tra thiết bị lạnh Hiệu suất cách điện / IEC60335-2-4 Spillage 30MM Manual Test Apparatus For Checking Refrigerating Appliances

Thiết bị này đáp ứng tiêu chuẩn của IEC 60335-2-24 điều khoản 15.101 & 15.102 và hình 101. An toàn-thiết bị điện gia dụng và tương tự-Phần 2-24: Yêu cầu riêng đối với thiết bị làm lạnh, thiết bị làm kem và máy làm đá. Nó được sử dụng để kiểm tra tính năng cách điện của các thiết bị lạnh sau khi chất lỏng trong bình chứa tràn ra ngoài.

Mã: 1209-12680 Danh mục: