Thiết bị kiểm tra cáp IEC60245 Bộ cố định điện trở dây dẫn đa năng / IEC60245 Cable Testing Equipment Universal Conductor Resistance Fixture HDX1301

Nó sử dụng cấu trúc kẹp và rút nhanh bằng cách sử dụng thanh ren âm và dương, đồng thời điện áp và kẹp dòng điện được tách ra để cải thiện điểm tiếp xúc của mẫu. Đế hợp kim nhôm, kẹp đồng.

Mã: 1209-16760 Danh mục: