3 Thiết bị kiểm tra cáp trạm làm việc , Thiết bị kiểm tra mài mòn dây điện / 3 Working Station Cable Testing Equipment , Electric Wire Abrasion Test Apparatus HDX1304

Thiết bị này phù hợp với IEC60245-1 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V-Phần 1: Yêu cầu chung, IEC60245-2 điều 3.3 và Hình 3 Cáp cách điện bằng cao su-Điện áp danh định lên đến và bao gồm 450/750 V -Phần 2: Các phương pháp kiểm tra. Nó được sử dụng để kiểm tra thử nghiệm độ bền mài mòn của cáp mềm đã hoàn thiện.

Mã: 1209-16420 Danh mục: