IEC62133-2 Thiết bị kiểm tra pin nhỏ và thiết bị kiểm tra pin Máy đo nuốt vào / IEC62133-2 Small Cells And Battery Testing Equipment Ingestion Gauge HC6214

Nó phù hợp với IEC62133: 2017 điều khoản 8.2, 10 và hình 2, ISO 8124-1 5.2 và hình. 22, IEC60086-4 điều khoản 7.2 và hình 9 và v.v.

Nó được sử dụng để kiểm tra xem có khả năng trẻ em dưới 36 tháng nuốt phải các tế bào nhỏ và pin hoặc các sản phẩm dành cho trẻ em như đồ chơi hay không.

Mã: 1209-16510 Danh mục: