Thiết bị kiểm tra pin IEC60068-2, Phòng điều khiển PCL Đôi có lớp nhiệt độ cao thấp / IEC60068-2 Battery Testing Equipment , PCL Control Double – Layered High Low Temperature Chamber HB6213

Nó có thể mô phỏng chính xác môi trường tự nhiên phức tạp như nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Nó phù hợp cho các thiết bị điện tử, điện gia dụng, pin, nhựa, thực phẩm, sản phẩm giấy, xe cộ, kim loại, hóa chất, vật liệu xây dựng, viện nghiên cứu, cục kiểm dịch và các trường đại học. Và các đơn vị khác trong ngành để kiểm tra chất lượng kiểm tra.

Mã: 1209-16300 Danh mục: