Điều khoản 10.4 Phạm vi kiểm tra điện trở cách điện Từ 100kÎ © -5TÎ © / Clause 10.4 Insulation Resistance Tester Test Range From 100kΩ-5TΩ RK2681 RK2681A RK2682

Máy đo điện trở cách điện dòng RK2681 là một loại thiết bị đo hiệu suất cách điện của thiết bị gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi điện, linh kiện điện tử, vật liệu điện môi, toàn bộ máy, v.v. Tốc độ kiểm tra nhanh, độ ổn định tốt, hoạt động thuận tiện và có chức năng phân biệt.

Mã: 1209-16410 Danh mục: