Điều khoản 9.1.1.2 B Rò rỉ Dòng điện đầu ra của Tester Dòng điện 0,03 ~ 2mA / 20mA / Clause 9.1.1.2 B Leakage Current Tester Output Current 0.03~2mA / 20mA RK2675C RK2675D RK2675E

Máy kiểm tra dòng rò RK2675 được sử dụng để đo dòng rò được tạo ra bởi nguồn điện (hoặc nguồn điện khác) thông qua trở kháng tham số cách điện hoặc phân phối, không tương đối với công việc, đó là thiết bị kiểm tra đo độ cách điện của điện thiết bị và hiệu suất an toàn của sản phẩm.

Mã: 1209-16390 Danh mục: