IEC 60065 2014 Điều khoản 5.1 Thiết bị kiểm tra video âm thanh / Máy kiểm tra mài mòn đánh dấu nhãn / IEC 60065 2014 Clause 5.1 Audio Video Test Equipment / Label Marking Abrasion Test Machi

Máy kiểm tra cao su cồn thích hợp cho tất cả các loại bề mặt ép nhựa, lụa để kiểm tra độ mài mòn, chẳng hạn như: máy tính, điện thoại di động (PDA), MP3, CD / VCD / DVD, điện thoại không dây, từ điển điện tử và các bề mặt và in ấn khác mặt

Mã: 1209-10210 Danh mục: