IEC 60335-2-7 Khoản 20.101 Máy giặt kiểm tra độ bền cửa 0 – 50mm Có thể điều chỉnh hành trình / IEC 60335-2-7 Clause 20.101 Washing Machine Door Endurance Tester 0 – 50mm Stroke Adjustable H

Mã: 1209-16310 Danh mục: