Buồng chân không Thiết bị kiểm tra rò rỉ Heli cho bình ngưng và thiết bị bay hơi ô tô 100 giây / buồng 2g / y / Vacuum Chamber Helium Leak Test Equipment for Automotive Condenser and Evapora

Hệ thống phát hiện rò rỉ khí heli trong buồng chân không có hai buồng chân không, hai hộp chân không hoạt động liên kết với nhau. Phôi được đặt vào buồng chân không và kết nối với các đầu nối nhanh. Sau đó, nút DOORCLOSE trên buồng chân không được nhấn đồng thời. Cửa tự động đóng lại và bắt đầu chu trình thử nghiệm. Các tấm chắn lưới được lắp ở hai bên cửa buồng chân không để đảm bảo không có vật cản trở chuyển động của cửa buồng khi cửa đóng.

Mã: 1209-16160 Danh mục: