Thiết bị chiết rót / thu hồi khí Heli Tỷ lệ hệ thống thu hồi khí tự động ≥98% / Helium Filling / Recovery Equipment Automatic Gas Recovery System Rate ≥98% HJAU027

Hệ thống thu hồi và nạp khí heli này có thể hoạt động với tính năng phát hiện máy đánh hơi bằng tay cho dây chuyền lắp ráp sản phẩm, trước khi phát hiện máy đánh hơi, hệ thống này có thể nạp khí nitơ vào các phôi và sau đó xử lý phát hiện rò rỉ tổng thể và nạp khí heli vào heli vào phôi và sau đó xử lý chân không, cuối cùng thu hồi khí heli bên trong các phôi sau khi phát hiện máy đánh hơi.

Mã: 1209-15720 Danh mục: