IEC 60884 Thiết bị kiểm tra độ bền kéo cơ học cho lớp phủ hoặc lớp phủ – Tấm có đồng hồ đo 0 – 200N / IEC 60884 Mechanical Tensile Strength Test Equipment For Covers Or Cover – Plates With G

Điều 24.14.1 của IEC 60884-1 (GB 2099.1) và Hình 31, IEC60669-1 (GB 16915.1) Điều 20.4 Hình 19, v.v.

Mã: 1209-16090 Danh mục: