Mô-men xoắn Loại cờ lê bôi trơn Máy kiểm tra dầu bôi trơn Hiển thị chính xác giá trị lực / Torque Wrench Type Lubricating Oil Test Machine Accurate Display Of Force Value HJ0701

Nó được sử dụng để kiểm tra dầu bôi trơn và các chất phụ gia chống mài mòn, mỡ, dầu cắt sau khi trộn các đặc tính bôi trơn, chống mài mòn.

Mã: 1209-16100 Danh mục: