Máy kiểm tra thiết bị điện IEC 60335-1 với đầu làm sạch bằng sắt và động cơ / Thiết bị thả cơ học / IEC 60335-1 Electrical Appliance Tester With Iron And Motorized Cleaning Heads / Mechanica

Treo các đầu làm sạch có động cơ của thiết bị làm sạch hút nước và đặt thiết bị điều khiển nằm ngang với tấm đáy, sau đó thả từ độ cao 100 mm và rơi xuống tấm đỡ cứng dày ít nhất 15 mm, có khối lượng ít nhất 15kg, xử lý thử nghiệm 4000 chu kỳ với tốc độ không quá 20 chu kỳ mỗi phút. Nó bị rơi

Mã: 1209-16080 Danh mục: