Thiết bị kiểm tra thiết bị điện tự động Thiết bị kiểm tra độ bền cuộn dây IEC60335-1 / Electrical Appliance Tester Automatic Cord Reels Endurance Testing Equipment IEC60335-1 ARE-1

Thiết bị được sử dụng để phát hiện cuộn dây tự động và nó phù hợp với điều 22.16 của IEC60335-1.
Hai phần ba chiều dài của dây không quấn. Nếu chiều dài có thể rút của dây nhỏ hơn 225 cm, thì không quấn dây để chiều dài 75 cm vẫn còn trên trục quay. Sau đó, một đoạn dây dài thêm 75 cm được tháo ra và kéo theo hướng sao cho sự mài mòn lớn nhất xảy ra đối với vỏ bọc, có tính đến vị trí sử dụng bình thường của thiết bị. Khi dây rời khỏi thiết bị, góc giữa trục của dây trong quá trình thử nghiệm và trục của dây khi nó không được kéo ra mà không có điện trở đáng kể là khoảng 60 °, dây được phép cuộn lại bởi cuộn.

Mã: 1209-15560 Danh mục: