Thiết bị kiểm tra thiết bị điện 1 trạm, Hình 8 Thiết bị kiểm tra kết nối xoay & uốn dây cung cấp / 1 Station Electrical Appliance Tester , Figure 8 Supply Cord Flexing & Swivel Connectio

Máy kiểm tra hiệu suất tính linh hoạt của dây nguồn được thiết kế và sản xuất đặc biệt theo điều 25.14 của IEC60335-1. Hình 8, 24.12 của IEC60745-1. bàn ủi), áp dụng cho máy đo độ bền uốn của dây nguồn của phích cắm và ổ cắm, và cũng được sử dụng để kiểm tra hiệu suất tăng nhiệt độ của khớp quay của thiết bị chăm sóc tóc & da sau khi hoạt động quay liên tục.

Mã: 1209-16070 Danh mục: