Máy kiểm tra thiết bị điện GB4706-1 / GB4943 / GB4706-1 / GB4943 Electrical Appliance Tester IPD-5

Thiết bị này tuân thủ các tiêu chuẩn GB4706-1, GB4943 và GB8898 và IEC60335-1, v.v., băng ghế thử nghiệm bao gồm bề mặt làm việc và thiết bị điều chỉnh góc, phù hợp với tất cả các loại sản phẩm âm thanh và video, thiết bị gia dụng, thiết bị nhà bếp và các thiết bị điện tương tự kiểm tra độ ổn định cơ học. Mẫu thử nghiệm được đặt trên bàn để kiểm tra tính năng ổn định cơ học của nó bằng các góc nghiêng khác nhau.

Mã: 1209-15620 Danh mục: