đèn trắng Kiểm tra đầu dò ngón tay IEC60335-2-24 Điều khoản 21.102 / white lamp Test Finger Probe IEC60335-2-24 Clause 21.102 HT-I25

Đầu dò thử nghiệm này phù hợp với Điều 21.102 của IEC60335-2-24. Nó được sử dụng để thử nghiệm bảo vệ trên đèn của các thiết bị gia dụng.

Mã: 1209-15830 Danh mục: