IEC61032 Hình 10 Đầu dò ngón tay thử nghiệm 14 Thanh thử nghiệm có tay cầm nylon / IEC61032 Figure 10 Test Finger Probe 14 Test Bar With Nylon Handle HT-I10

Mã: 1209-13530 Danh mục: