Máy kiểm tra búa đứng 2J 0 ~ 1000 mm Thiết bị kiểm tra tác động phát hành bằng tay / 2J Vertical Hammer Tester 0~1000 mm Manual Release Impact Test Device VH-1

Máy thử búa đứng này đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của Thử nghiệm Ehc IEC60068-2-75. Về cơ bản, búa bao gồm một phần tử nổi rơi tự do từ trạng thái nghỉ qua chiều cao thẳng đứng, được chọn từ bảng sau, trên bề mặt mẫu được giữ trên mặt phẳng nằm ngang. Sự rơi của phần tử nổi bật phải dọc theo một đường dẫn, ví dụ như một cái ống, với lực hãm không đáng kể. Thanh dẫn hướng này không được đặt trên mẫu thử và phần tử nổi bật không được nằm trên thanh dẫn trên mẫu thử.

Mã: 1209-15630 Danh mục: