Thiết bị kiểm tra độ rơi cơ học UL 498 SD8.2-8.3 Thiết bị kiểm tra khả năng chống rơi phích cắm / UL 498 SD8.2-8.3 Mechanical Drop Test Apparatus Plug Drop Resistance Test Apparatus DL-6

Mỗi thiết bị phải được lắp ráp vào dây mềm 18AWG (0,8mm2) có chiều dài đủ để lắp vào thiết bị thử nghiệm được thể hiện trong hình SD8.1. Có thể sử dụng dây nylon bện đường kính 0,25 inch (6,35mm) hoặc loại tương đương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thiết bị. Cụm dây và phích cắm phụ kiện phải được đỡ tại điểm A sao cho khi treo tự do, phích cắm phụ kiện dựa vào khối gỗ thích thẳng đứng 45 inch (1,14m) dưới điểm A. Một bộ phận chuyển động của thiết bị thử nghiệm sẽ nâng cụm thử nghiệm lên. đến vị trí thử nghiệm B như trong Hình SD8.1. và sau đó thả nó ra làm cho phích cắm rơi tự do và va chạm vào khối va chạm tại điểm C.

Mã: 1209-11880 Danh mục: