Thông tin video âm thanh Hệ thống kiểm tra độ rung điện với bộ khuếch đại công suất, bộ điều khiển và quạt làm mát / Audio Video Information Electric Vibration Test System With Power Amplifi

Thử nghiệm thông tin video âm thanh IEC 60065 Hệ thống thử nghiệm rung điện

Hệ thống kiểm tra độ rung điện DC-2000

Hệ thống kiểm tra độ rung bao gồm bốn phần: băng ghế kiểm tra độ rung, bộ khuếch đại công suất, bộ điều khiển và quạt làm mát.

Mã: 1209-15430 Danh mục: