Thiết bị kiểm tra video âm thanh 50N * 3 cái, Hình 16 Thiết bị kiểm tra Mandrel để xác minh độ bền chống hư hỏng cách điện / 50N * 3pcs Audio Video Test Equipment , Figure 16 Mandrel Test De

Vị trí 10 ° và 230 ° được thiết lập với giới hạn cơ học, không chỉ để đảm bảo độ chính xác của góc thử nghiệm mà còn để đạt được một phương pháp vận hành đơn giản; trọng lượng bằng một vòng treo, trong trường hợp một điểm bị hỏng vì lực kéo quá lớn.

Mã: 1209-11900 Danh mục: