Thiết bị kiểm tra cáp dây cắm 60Hz Tốc độ uốn 10 ~ 60 lần / phút / 60Hz Plug Cord Cable Testing Equipment Flexing Rate 10~60 Times / Min FL-1

Máy đo độ dẻo của dây cắm HongTong FL-1 được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu tiêu chuẩn của IEC 60884-1 hình 21, có thể xử lý 10.000 lần uốn với tốc độ 60 lần uốn mỗi phút. Thiết bị thử nghiệm có 6 trạm làm việc, do đó có thể thử nghiệm đồng thời sáu cáp hoặc dây có phích cắm.

Mã: 1209-15390 Danh mục: