Dây điện kim loại Máy đo lực căng dây cáp điện Thiết bị kiểm tra độ xoắn kéo IEC60335-1: 25.15 / Metallic Power Cord Tension Torque Tester Electrical Cable Pull Twist Testing Equipment IEC6

Thiết bị kiểm tra độ căng và mô-men xoắn của dây nguồn được thiết kế và sản xuất theo IEC60335-1: 25.15. Thiết bị thử nghiệm chủ yếu được áp dụng để thử nghiệm độ căng và mô-men xoắn của dây nguồn tại đầu nối hai thử nghiệm của các thiết bị có dây nguồn và dây mềm dự kiến được kết nối vĩnh viễn với dây cố định và các thiết bị điện gia dụng khác, thiết bị y tế, kiểm tra xem thiết bị kẹp được an toàn.

Mã: 1209-13840 Danh mục: