IEC60884 Hình 13 Máy / Thiết bị kiểm tra độ nén ổ cắm cho ứng suất bên / IEC60884 Figure 13 Socket Compression Testing Machine / Apparatus For Lateral Stress LS-1

Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn của IEC884 hình 13. Nó phù hợp để kiểm tra ổ cắm có dòng điện danh định không lớn hơn 16A và điện áp không lớn hơn 250V. Nguyên tắc của nó là xem liệu có bất kỳ hư hỏng nào đối với ổ cắm theo nghĩa tiêu chuẩn hay không khi các thiết bị điện cắm vào ổ cắm và tạo cho nó ứng suất ngang.

Mã: 1209-15290 Danh mục: