Chất làm lạnh dễ cháy Băng thử áp suất khí cho Thiết bị loại nén / Flammable Refrigerants Gas Pressure Test Bench For Compression – type Appliances HJ1302

Thiết bị kiểm tra áp suất không khí kiểm soát máy tính này, có thể hoàn thành việc kiểm tra áp suất thấp và cao. Hệ thống thông minh của máy tính phát hiện và thu nhận giá trị áp suất cao và áp suất thấp một cách tôn trọng, đồng thời có thể kiểm soát áp suất ở đầu áp suất thấp và đầu áp suất cao một cách tôn trọng.

Mã: 1209-14130 Danh mục: