Kiểm tra va đập Máy kiểm tra cơ học Thiết bị hiệu chuẩn cho búa tác động lò xo theo Phụ lục B / Impact Testing Mechanical Testing Machine Calibration Device For Spring Impact Hammer As Per A

Thiết bị này nhằm xác minh năng lượng tác động của búa va đập vận hành bằng lò xo, dải đo 0-2J. Đối tượng thử nghiệm là 0-2J Búa tác động hoạt động bằng lò xo. Búa tác động lò xo là máy kiểm tra va đập di động để kiểm tra độ bền hàng hóa của thùng và vật liệu. Thiết bị này được sử dụng để hiệu chỉnh năng lượng tác động của búa tác động lò xo. Thiết kế và sản xuất theo các yêu cầu thử nghiệm của Phụ lục A IEC 60068-2-63, Phụ lục B.

Mã: 1209-15150 Danh mục: