Máy kiểm tra va đập IEC 60068-2-75 – Búa tác động vận hành bằng lò xo 1J / IEC 60068-2-75 Impact Testing Machine – 1J Spring Operated Impact Hammer SH-0.14 SH-0.2 SH-0.35 SH-0.5 SH-0.7 SH-1

Búa va chạm bao gồm ba phần:

A. Vỏ. Bao gồm vỏ bọc, bộ phận dẫn hướng và cơ cấu nhả tác động, và các bộ phận được cố định trên các bộ phận này.

B. Yếu tố tác động. Bao gồm đầu búa, đuôi búa và tay bắn.

C. Thả hình nón.

Mã: 1209-17220 Danh mục: