Thiết bị kiểm tra bảo vệ chống xâm nhập giai đoạn có thể xoay nghiêng 600mm với hộp điều khiển độc lập Chiều cao có thể điều chỉnh 150KG / Tiltable Rotating 600mm Stage Ingress Protection Te

Bàn xoay được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn của mục đích thử nghiệm Điều khoản IEC60529. Bàn nâng có thể nghiêng 15 ° để đáp ứng yêu cầu thử nghiệm nghiêng IPX2.

Mã: 1209-15020 Danh mục: