Bộ kiểm tra ổ cắm để kiểm tra lực lượng cần thiết để rút phích cắm đối với IEC60884-1 Hình18 Vận hành bằng tay / Plug Socket Tester For Verification Force Necessary To Withdraw The Plug For

Mã: 1209-14930 Danh mục: