VDE0620 Germany Plug Socket Tester, Plug Sockets Ổ cắm Đồng hồ đo bằng thép không gỉ / VDE0620 Germany Plug Socket Tester , Plug Sockets Stainless Steel Gauges HT-PSGG

Mã: 1209-12630 Danh mục: