Gas – Máy nước nóng có lửa (Lò hơi) Máy kiểm tra trực tuyến Đầu vào nhiệt danh nghĩa không vượt quá 70KW / Gas – Fired Water Heater ( Boiler ) Online Tester Nominal Heat Input Not Exceeding

Máy kiểm tra trực tuyến máy đun nước nóng bằng gas (nồi hơi) được phát triển và thiết kế theo tiêu chuẩn GB25034-2010, CJ / T228-2006, GB6392 và các yêu cầu kỹ thuật khác. Nó được áp dụng để kiểm tra hiệu suất của máy đun nước nóng bằng khí đốt (nồi hơi) dưới 70KW.

Mã: 1209-14800 Danh mục: