Máy đo độ ổn định 0-30 ° Thiết bị kiểm tra mặt phẳng nghiêng với Máy đo góc Janpan nhập khẩu / 0-30° Stability Tester Inclined Plane Test Device With Imported Janpan Angle Gauge IPD-1 IPD-2

Máy thử mặt phẳng nghiêng này được thiết kế và sản xuất theo điều 20.1 của IEC60335-1, được sử dụng để kiểm tra độ ổn định của thiết bị yêu cầu bề mặt để làm việc. Thiết bị bao gồm một bề mặt và một thiết bị điều chỉnh góc, có thể điều chỉnh góc 0 ~ 30 °.

Mã: 1209-10570 Danh mục: