UL1278 Hình 10.2 Đầu dò ngón tay thử thanh bằng thép không gỉ / UL1278 Fig 10.2 Bar Test Finger Probe stainless steel HT-U06

Mã: 1209-14760 Danh mục: