IEC61032 Hình 6 Thiết bị thử nghiệm bảo vệ chống xâm nhập Đầu dò thử nghiệm hình cầu 1 / IEC61032 Figure 6 Ingress Protection Test Equipment Sphere Test Probe 1 HT-I05 HT-I05A HT-I05B HT-

Đầu dò hình cầu thử nghiệm này xác nhận theo tiêu chuẩn IEC61032 hình 5 đầu dò thử nghiệm 1, IEC60335, IEC60950, IEC60598, UL507. Nó nhằm mục đích xác minh mức độ bảo vệ của vỏ chống lại sự xâm nhập của các vật thể rắn bên ngoài có đường kính từ 50mm trở lên. Nó cũng được coi là quả bóng thép để thử va đập rơi. Nó có thể được trang bị một vòng nâng và được sử dụng để kiểm tra độ rung của con lắc sau khi treo bằng dây. Bi thép có đường kính khác có thể được tùy chỉnh.

Mã: 1209-14650 Danh mục: