Máy kiểm tra thiết bị điện gia dụng Kiểm tra độ căng và xoắn của dây neo / Household Electrical Appliance Tester Cord Anchorage Strain and Twisting Test HJ0609

Thiết bị này được sử dụng để kiểm tra dây neo của các thiết bị được cung cấp bằng dây nguồn và các thiết bị được thiết kế để nối cố định với hệ thống dây điện cố định bằng dây mềm, phải làm giảm căng dây dẫn, kể cả xoắn, ở các đầu nối và bảo vệ cách điện của các dây dẫn khỏi bị mài mòn.

Theo tiêu chuẩn Điều 25.15 của IEC 60335-1 Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung và v.v.

Mã: 1209-14610 Danh mục: