Thiết bị kiểm tra độ lệch thiết bị đầu cuối không dùng vít + Máy kiểm tra sụt áp HC 9905 IEC 60884-1 / Screwless Terminals Deflection Tester + Voltage Drop Tester HC 9905 IEC 60884-1 HC9905

Thiết bị này phù hợp với điều 12.3.12 và hình 12 của IEC 60884-1, được sử dụng để kiểm tra xem các đầu nối không có vít kết nối với dây dẫn rắn cứng có còn bị kẹp hay không, ngay cả khi nó bị lệch trong quá trình lắp đặt bình thường. Làm lệch dây dẫn và đo điện áp rơi, để kiểm tra khả năng kẹp đầu cuối không cần vít và hiệu suất tiếp xúc.

Mã: 1209-12720 Danh mục: