Đầu dò kiểm tra an toàn tiêu chuẩn UL cho cánh quạt UL507 Hình 8.2 (S2140A) / UL standard Safety Test Probe for Fan Impellers UL507 Fig 8.2(S2140A) HT-U09

Mã: 1209-14590 Danh mục: