Máy kiểm tra thiết bị điện AC 230V, IEC60335 – Máy kiểm tra mô-men xoắn và xoắn 1 dây Anchorage / AC 230V Electrical Appliance Tester , IEC60335 – 1 Cord Anchorage Torque And Twist Tester PS

Thiết bị thử nghiệm phù hợp với IEC60335-1: 25.15. Nó được sử dụng để kiểm tra xem dây neo của dây nguồn của thiết bị gia dụng có chắc chắn hay không, có thể xử lý thử nghiệm lực kéo và mô-men xoắn.

Mã: 1209-14540 Danh mục: