IEC60335-1 Máy kiểm tra thiết bị điện Thiết bị kiểm tra mặt phẳng nghiêng để kiểm tra độ ổn định / IEC60335-1 Electrical Appliance Tester Inclined Plane Tester Device For Stability Test IPD-

Thiết bị này được thiết kế và sản xuất theo điều 20.1 của IEC60335-1, được sử dụng để kiểm tra độ ổn định của thiết bị yêu cầu bề mặt để hoạt động. Thiết bị bao gồm một bề mặt và một thiết bị điều chỉnh góc, có thể điều chỉnh góc 0 ~ 15 °.

Mã: 1209-12500 Danh mục: