Máy đo điện gia dụng 220 – 240V Máy đo đánh lửa hồ quang dòng điện cao HAI-1 / 220 – 240V Electrical Appliance Tester High Current Arc Ignition Tester HAI-1

Thiết bị này phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của UL 746A, UL746C, UL 498 điều 114, IEC 60950-1, BS EN 60950-1, BS 7002, v.v. thiết bị và v.v … Nguyên tắc làm việc là mô phỏng sự rò rỉ điện trên chất cách điện có thể gây ra giữa các cực khác nhau của bộ phận mang điện hoặc giữa bộ phận mang điện và bộ phận kim loại được nối đất (nối đất). Nó được sử dụng để đo và đánh giá hiệu suất kháng hồ quang của chất cách điện dưới điện áp quy định.

Mã: 1209-14450 Danh mục: