Chốt chống xước Đầu dò kiểm tra an toàn điện IEC60335-1 điều khoản 21 / Scratch Resistant Pin Electric Safety Testing Probes IEC60335-1 clause 21 HT-I34

Mã: 1209-14420 Danh mục: