Thiết bị kiểm tra cáp 750W 150 lít Phòng thử nghiệm nhiệt độ thấp IEC540 / 750W 150 litre Cable Testing Equipment Low Temperature Test Chamber IEC540 DW-1

Buồng thử nghiệm nhiệt độ thấp phù hợp với tiêu chuẩn IEC540 được áp dụng cho thử nghiệm nhiệt độ thấp của dây điện và các phụ kiện điện.

Mã: 1209-14110 Danh mục: