Thiết bị kiểm tra độ bền công tắc máy nướng bánh mì có thể điều chỉnh / Adjustable Electrical Appliance Tester Toaster Switch Endurance Test Apparatus TL-1

Thiết bị được sử dụng để kiểm tra độ bền của công tắc nướng bánh mì. Nó đơn giản, chính xác và thực tế và phù hợp với điều 19.101 của IEC60335-2-9. Lò nướng bánh được làm việc ở đầu vào công suất danh định và hoạt động bình thường, nhưng không có bánh mì, trong sáu chu kỳ hoạt động. Sau đó, thiết bị được để nguội đến nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ phòng. Thử nghiệm này được thực hiện 500 lần.

Cơ chế phải hoạt động tốt và không xảy ra phóng điện hồ quang duy trì. Các mối nối điện không được làm việc lỏng lẻo và thiết bị phải chịu được thử nghiệm độ bền điện của 16.3.

Mã: 1209-13900 Danh mục: