IEC60331-1 Máy đo nước nóng điện thông thường với phạm vi điều chỉnh 0 ~ 1.2MP / IEC60331-1 Normal Electric Water Heater Tester With Ressurization Range 0 ~ 1.2MP HC

Mã: 1209-10910 Danh mục: