Điều khoản Iec60884 14.23.2 Mô-men xoắn 0,25Nm Máy kiểm tra ổ cắm / Máy kiểm tra mô-men xoắn ổ cắm / Iec60884 Clause 14.23.2 Torque 0.25N.m Plug Socket Tester / Socket Outlet Torque Testing

Mã: 1209-13770 Danh mục: