Thiết bị kiểm tra tính dễ cháy IEC60950 / Nút thử đánh lửa dòng điện nặng Hoạt động với lỗ thông gió / IEC60950 Flammability Testing Equipment / Heavy Current Ignition Tester Button Operatio

Máy kiểm tra đánh lửa dòng điện nặng sử dụng điện cực kép. Với dòng điện cụ thể (33A) và hệ số công suất (COSφ0.5), theo một tốc độ hồ quang nhất định (254mm / s) và tần số lặp lại (40 lần / phút), hồ quang lặp lại đến 200 lần trên bề mặt mẫu. Hiệu suất đánh lửa bằng hồ quang dòng điện lớn (HAI) có thể được đánh giá tùy theo việc mẫu có thể đánh lửa được hay không. Số cấp càng nhỏ, vật liệu đốt càng khó.

Mã: 1209-13660 Danh mục: