50W 500W Máy kiểm tra khả năng cháy ngang dọc bằng nhựa Mitsubishi PLC Phòng cháy UL94 / 50W 500W Mitsubishi PLC Plastic Vertical Horizontal Flammability Tester UL94 Fire Chamber HVF-3A

Loạt thiết bị kiểm tra ngọn lửa ngang-dọc của chúng tôi được thiết kế và sản xuất theo UL94, IEC60695-11-2, IEC60695-11-3, IEC60695-11-4, IEC60695-11-20.

Những thiết bị kiểm tra khả năng bắt lửa này mô phỏng ảnh hưởng của ngọn lửa ở giai đoạn đầu khi có đám cháy xung quanh các sản phẩm điện và điện tử, để đánh giá mức độ nguy hiểm khi bắt lửa. Chủ yếu được sử dụng trong nhựa và mẫu vật liệu phi kim loại khác, vật liệu rắn. Nó cũng có thể áp dụng trong thử nghiệm khả năng cháy ngang, dọc của đặc tính cháy tương đối của chất dẻo bọt có khối lượng riêng không nhỏ hơn 250kg / m theo phương pháp thử nghiệm ISO845.

Mã: 1209-13470 Danh mục: